Welcome to our website

"A dynamic and participative parish, relevant to the times and responsive to the needs of all sectors of a community, that is both evangelized and evangelizing, living the gospel values and working together with renewed hope for the kingdom of God."

News and Events

Search

Catholic Articles

Testimonials

Guest
2014-06-12, 15:49
I already have three miracles from St. Jude. First, when my boyfriend broke up with me and went back to his ex-girlfriend. The pain is unbearable that...
AL
2014-05-21, 07:22
It was my first time to hear about St. Jude and they said that he is the patron of impossible cases.It was just last week when I googled the way to th...
 • Medical Volunteers

  Medical Volunteers

  Sunday, 11 March 2012 01:00
 • Offer Prayers & Petitions

  Offer Prayers & Petitions

  Monday, 18 March 2013 04:40
 • One Year Collection of Masses

  Monday, 11 November 2013 01:23
 • Catholism: The New Evangelization - Trailer

  Catholism: The New Evangelization - Trailer

  Tuesday, 07 January 2014 10:59
 • 2014 -

  2014 - "Year of the Laity"

  Tuesday, 07 January 2014 11:29
 • 60th Anniversary Countdown!

  60th Anniversary Countdown!

  Wednesday, 15 January 2014 17:01
 • Fun Run 3K

  Fun Run 3K

  Tuesday, 19 August 2014 12:39
 • Kasalang Bayan 2014

  Kasalang Bayan 2014

  Tuesday, 19 August 2014 12:47

Schedules and Activities

 NOW AVAILABLE:

NATIONAL SHRINE OF SAINT JUDE THADDEUS

 60TH Anniversary Schedule of Activities

From October 1 to 28, 2014 (see list)

 (download a copy)Daily Mass Readings... (click here)

 Thursday Mass

NEW Watch August 14, 2014 Mass / Novena (click here)

Sunday Mass

NEW Watch August 17, 2014 Sunday Mass (click here)

How to download a copy of the video? (click here)     


 

Catholic Links:

International Catholic Links:

visit EWTN (Eternal Word Television Network; Global Catholic Television Network)

visit EWTN Online Radio

 

Local Catholic Links:

Society of the Divine Word Central Province visit http://svdphc.ph

Radyo Veritas visit http://veritas846.ph

"CHARITY IS LOVE!" visit CARITAS MANILA (http://www.caritas.org.ph/)

"LIFE IS A GIFT!" visit PROLIFE PHILIPPINES (http://www.prolife.org.ph/)

"BUILDING COMMUNITIES TO END POVERTY" visit GAWAD KALINGA (http://www.gk1world.com/)THE BEST MORNING PRAYER:

Come Holy Spirit

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they    shall be created. And You shall renew the face of the earth.

O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit       we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen.


 

 "All Good Things comes from God through Others!"

Did you know that “Doing Good” is “Loving God” and “Loving God” is “Giving your Time for Others”?

The only thing a MAN owns is “TIME”. Each one of us is given TIME by GOD because of His great LOVE for us. Now, how do we repay or give back to God’s love?  It is by giving our most valuable possession, our TIME.

So, DON’T WAIT LONG? Start to give your time now, before you run out of it!

Join us and be part of our Ministries… (click here to see the list of organizations in our Parish)

Did you know that GOD’s wealth is infinite? He doesn’t need our Money! But our less fortunate brothers and sisters do! If you want to SHARE your resources. (Click Here to visit CARITAS Manila)

 


 

Panalangin ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga biktima ng kalamidad

 

Ama naming mapagmahal,

Buong pananalig naming kinikilala ang Iyong pagkalinga sa aming Iyong mga anak.

Buong pag-asa kaming nagtitiwala sa Iyong kagandahang loob na magbibigay sa amin ng karunungan at katatagan sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay.

Buong pag-ibig kaming nagsusumamo na kami’y Iyong tulungan at gabayan sa madilim na mga araw ng kamatayan at kapinsalaan sa aming bayan.

Dulutan mo ng walang hanggang kapayapaan ang mga tinawag Mo upang Iyo nang makapiling.

Yakapin mo sa Iyong mga bisig ang mga batang pumanaw sa kanilang kamusmusan. Aliwin Mo ang mga namimighati.
Lingapin Mo po ang mga nasasaktan at hilumin ang mga may karamdaman.

 

Palakasin Mo po ang loob ng mga nagdurusa sa pagguho ng kanilang mga tahanan at pangarap upang makabangon at makapag-simulang muli.

Pagpalain Mo ang mga bukas-palad na tumutulong sa mga nagangailangan ng makakain, maisusuot at masisilungan, at nagbibigay ng kanilang maasahang kalinga sa mga nawawala at nalilito.

Sa hudyat ng Iyong Salita, tumatalima po ang hangin at dagat, iunat po Ninyo ang Inyong mapagpalang kamay at ipag-adya kami sa mga sakuna at kasamaan.

Turuan Mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng Iyong sannilikha. Ngayong panahon ng krisis, himukin Mo po kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal.

Ang Espiritu Santo nawa ang magpanibago sa amin at sa aming bayan.

Hinihiling namin ito sa Inyo Ama, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

 

Maria Ina ng pagasa, Ipanalangin Mo po kami.
San Jose, Ipanalangin Mo po kami.
San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin Mo po kami.
San Pedro Calungsod, Ipanalangin Mo kami.
Beato Jose Maria de Manila, Ipanalangin Mo po kami.

Amen!

Taken from Veritas Radyo Website. Thursday, November 14, 2013 ·


 

PRAYERS

Mass Schedule

Call the Parish Office for more inquiries (632)-7356408 or

Email at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


free web counter

 Ut In Omnibus Glorificatus Deus | U.I.O.G.D. | That In All Things God May Be Glorified

(c) Copyright 2007 - 2014 | National Shrine Of Saint Jude Thaddeus | Manila, Philippines