Welcome to our website

"A dynamic and participative parish, relevant to the times and responsive to the needs of all sectors of a community, that is both evangelized and evangelizing, living the gospel values and working together with renewed hope for the kingdom of God."

News and Events

Search

Catholic Articles

Testimonials

Emmanuelle
2014-11-25, 03:53
This happened last year...
I am still thankful to God and to Saint Jude Thaddeus until today.
I took an exam last December 5, 2013 and pra...
Joji
2014-11-21, 08:05
I prayed to St. Jude for my nephew who sufferred from depression and mood disorder. Mental illness is very hard to handle and with that I seek refuge...
 • You are called...

  You are called...

  Monday, 19 January 2015 08:19
 • 2015 - Year of the Poor

  2015 - Year of the Poor

  Sunday, 30 November 2014 23:00
 • Prayer & Fasting

  Prayer & Fasting

  Friday, 14 November 2014 20:51
 • Featured Organization

  Featured Organization

  Wednesday, 24 September 2014 02:39
 • Catholism: The New Evangelization - Trailer

  Catholism: The New Evangelization - Trailer

  Tuesday, 07 January 2014 10:59
 • One Year Collection of Masses

  Monday, 11 November 2013 01:23
 • Offer Prayers & Petitions

  Offer Prayers & Petitions

  Monday, 18 March 2013 04:40
 • Medical Volunteers

  Medical Volunteers

  Sunday, 11 March 2012 01:00

Schedules and Activities

 

 Visit the 60th Anniversary Activities Library (Click here)

Daily Mass Readings... (click here)

NOTICE:  We apologize for the delays in video upload, we are currently experiencing unstable internet connections from our ISP. Thank you for your patience.


Installation of our new Shrine Rector  (Part 1Part2 Part3 & Part4)


ASH WEDNESDAY MASS (Part 1 & Part2)

Thursday Mass

NEW Watch February 26, 2015 Mass / Novena (Part 1Part2 Part3 & Part4)

with the International Pilgrim Image of Our Lady of Fatima.

Sunday Mass

NEW Watch March 1, 2015 Sunday Mass (click here Part1 & Part2 )


SOLEMNITY OF CHRIST THE KING Watch November 23, 2014 (click here)

How to download a copy of the video? (click here)     


 

Maraming

Maraming

 

Salamat po! 


NEW  POPE FRANCIS passes by J.P. Laurel Street, infront of Saint Jude Shrine Jan. 16, 2015 (Click here)

 


 

NEW  NEW YEAR'S DAY MASS - Watch January 1, 2015 ( Part1 Part2 )

NEW  CHRISTMAS DAY MASS - Watch December 25, 2014 ( Part1 Part2 )

NEW  MIDNIGHT MASS 9PM - Watch December 24, 2014 ( Part1 Part2 )

SIMBANG GABI MASSES 2014

NEW DAY 9 - Watch December 24, 2014 ( Part1 Part2 )

NEW DAY 8 - Watch December 23, 2014 ( Part1 Part2 )

NEW DAY 7 - Watch December 22, 2014 ( Part1 Part2 )

NEW DAY 6 - Watch December 21, 2014 ( Part1 Part2 )

NEW DAY 5 - Watch December 20, 2014 ( Part1 Part2 )

NEW DAY 4 - Watch December 19, 2014 ( Part1 Part2 )

NEW DAY 3 - Watch December 18, 2014 ( Part1 Part2 )

NEW DAY 2 - Watch December 17, 2014 ( Part1 & Part2 )

NEW DAY 1 - Watch December 16, 2014 ( Part1 & Part2 )ADVENT WREATH LIGHTING CEREMONY


NEW Watch December 21, 2014 Blessing & Fourth Light of Advent Candle (click here)


NEW Watch December 14, 2014 Blessing & Third Light of Advent Candle (click here)


NEW Watch December 7, 2014 Blessing & Second Light of Advent Candle (click here)

NEW Watch November 30, 2014 Blessing & First Light of Advent Candle (click here)

  

FEATURED MUSIC VIDEOS:

LIKE A VIRGIN - Sr. Cristina NEW

HUWAG KANG MANGAMBA (watch video)

HESUS NG AKING BUHAY (watch video) 

Catholic Links:

International Catholic Links:

visit EWTN (Eternal Word Television Network; Global Catholic Television Network)

visit EWTN Online Radio

 

Local Catholic Links:

Society of the Divine Word Central Province visit http://svdphc.ph

Radyo Veritas visit http://veritas846.ph

"CHARITY IS LOVE!" visit CARITAS MANILA (http://www.caritas.org.ph/)

"LIFE IS A GIFT!" visit PROLIFE PHILIPPINES (http://www.prolife.org.ph/)

"BUILDING COMMUNITIES TO END POVERTY" visit GAWAD KALINGA (http://www.gk1world.com/)THE BEST MORNING PRAYER:

Come Holy Spirit

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they    shall be created. And You shall renew the face of the earth.

O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit       we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen.


 

 "All Good Things comes from God through Others!"

Did you know that “Doing Good” is “Loving God” and “Loving God” is “Giving your Time for Others”?

The only thing a MAN owns is “TIME”. Each one of us is given TIME by GOD because of His great LOVE for us. Now, how do we repay or give back to God’s love?  It is by giving our most valuable possession, our TIME.

So, DON’T WAIT LONG? Start to give your time now, before you run out of it!

Join us and be part of our Ministries… (click here to see the list of organizations in our Parish)

Did you know that GOD’s wealth is infinite? He doesn’t need our Money! But our less fortunate brothers and sisters do! If you want to SHARE your resources. (Click Here to visit CARITAS Manila)

 


  

Panalangin ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga biktima ng kalamidad

 

Ama naming mapagmahal,

Buong pananalig naming kinikilala ang Iyong pagkalinga sa aming Iyong mga anak.

Buong pag-asa kaming nagtitiwala sa Iyong kagandahang loob na magbibigay sa amin ng karunungan at katatagan sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay.

Buong pag-ibig kaming nagsusumamo na kami’y Iyong tulungan at gabayan sa madilim na mga araw ng kamatayan at kapinsalaan sa aming bayan.

Dulutan mo ng walang hanggang kapayapaan ang mga tinawag Mo upang Iyo nang makapiling.

Yakapin mo sa Iyong mga bisig ang mga batang pumanaw sa kanilang kamusmusan. Aliwin Mo ang mga namimighati.
Lingapin Mo po ang mga nasasaktan at hilumin ang mga may karamdaman.

 

Palakasin Mo po ang loob ng mga nagdurusa sa pagguho ng kanilang mga tahanan at pangarap upang makabangon at makapag-simulang muli.

Pagpalain Mo ang mga bukas-palad na tumutulong sa mga nagangailangan ng makakain, maisusuot at masisilungan, at nagbibigay ng kanilang maasahang kalinga sa mga nawawala at nalilito.

Sa hudyat ng Iyong Salita, tumatalima po ang hangin at dagat, iunat po Ninyo ang Inyong mapagpalang kamay at ipag-adya kami sa mga sakuna at kasamaan.

Turuan Mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng Iyong sannilikha. Ngayong panahon ng krisis, himukin Mo po kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal.

Ang Espiritu Santo nawa ang magpanibago sa amin at sa aming bayan.

Hinihiling namin ito sa Inyo Ama, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

 

Maria Ina ng pagasa, Ipanalangin Mo po kami.
San Jose, Ipanalangin Mo po kami.
San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin Mo po kami.
San Pedro Calungsod, Ipanalangin Mo kami.
Beato Jose Maria de Manila, Ipanalangin Mo po kami.

Amen!

Taken from Veritas Radyo Website. Thursday, November 14, 2013 ·


 

PRAYERS

Mass Schedule

Call the Parish Office for more inquiries (632)-7356408 or

Email at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


free web counter

 Ut In Omnibus Glorificatus Deus | U.I.O.G.D. | That In All Things God May Be Glorified

(c) Copyright 2007 - 2014 | National Shrine Of Saint Jude Thaddeus | Manila, Philippines